ADR

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana egenskaper att de an skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering.

ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg och står för den engelska förkortningen – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Det farliga godset delas in i nio klasser:

Läs mer om transport av farligt gods på msb.se

Vi erbjuder följande ADR-kurser:

Vår prislista.

ADR- Grundkurs    4500 kronor + moms

ADR- Klass 1 Tillägg 1 Dag 1700 kronor + moms

ADR- Tank    Tillägg  2 Dagar 2800 kronor+moms

ADR- 1.3  utbildning 4-6 timmar  beroende på inriktning.

Repetitionskurser.

Repetitionskurs Grund  2 dagar  3200 kronor+ moms

Repetition Klass 1  800 kronor+ moms

Repetition  Tank  1800 kronor+ moms

I kurserna ingår HLR och Brandutbildning

Kursliteratur och prov. Frukost ,lunch, och em fika.

 

ADR kort gäller 5 år

Du kan förnya ditt ADR upp till 1 år innan utgångsdatum utan att fölora tiden

ditt Adr kommer att förlängas med 5 år till från utgångsdatumet.

 

 

OBS från 1 Mars 2019 kommer alla prov att ska skrivas på Vägverket