Brand

Vi har utbildningar för hur vi släcker bränder och andvänder handbrandsläckare

 

HLR

Hjärt- och lungräddningsutbildningen leds avRolf Alsvold eller Linda Rosenqvist, utbildade HLR-instruktörer. Under en HLR-kurs lär du och dina anställda er de metoder och den teknik som krävs för att sätta igång eller stimulera någons hjärtfrekvens och andning.

Vi lär även med hjärtstartare.

Utbildningen riktar sig inte bara till företag utan exempelvis även till köpcentrum, föreningar m.m.

 

Pris lämnas efter antal deltagare.

 

Enstaka deltagare kan komma och delta i 

kurser som ADR eller YKB när dessa moment finns i kursen