Rolf Alsvold  VD                                                  Linda Rosenqvist

Om oss på RoA Utbildningar

Välkommen till RoA utbildningar! Företaget drivs av Rolf Alsvold, utbildad lärare för YKB samt ADR och arbetsplatsinstruktör som själv har över trettio års erfarenhet av transportbranschen. Sedan 1990 har han arbetat med vuxenutbildning senare även inom ett stort DHL- företag men tog steget till utbildningskonsult 2013, då RoA grundades. Vi har även lärar- och säkerhetsrådgivarkompetens inom ADR (transport av farligt god) och HLR. Linda Rosenqvist är dotter till Rolf och utformar och leder kurser inom Hjärt- och lungräddning, riktade både mot företag och köpcentrum.

Vi har utbildningstillstånd för både gods- och persontrafik, utfärdade av transportstyrelsen.

Detta innebär att vi även kan erbjuda viktig utbildning för yrkesförare inom busstransport.

RoA:s utbildningar riktar sig både till företag, privatpersoner och arbetsförmedling. Företag som eftersöker bekväma helhetslösningar vänder sig med fördel till oss, vi ordnar registrering av och utbildning inom ADR, YKB samt HLR för dina anställda. Det innebär att de sedan kallas automatiskt när det enligt reglementet är tid för förnyelse av utbildningen.

Vi erbjuder kurser inom:

ADR: ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods
YKB: Yrkeskompetensbevis.
HLR: Hjärt- och lungräddning, både för företag och köpcentrum.
 

RoA utbildningar AB
Organisation nummer 556924-9856
Momsregistreringsnummer 
Innehar F-skatt

Styrelse
Rolf Alsvold VD
Linda Rosenqvist vice VD
Eva Ackerup Suppleant