Nu börjar vi med nya YKB

Planerade kurser September och Oktober 2020   

Adress.   Landsvägen 71 Tjörnarp  

 

Vi planerar en ny YKB fortbildnings kurs för Oktober 2020

Fredagen 2 Oktober delkurs 3 Lagar och regler

Lördagen 3 Oktober delkurs 1 sparsam körning

söndagen 4 Oktober delkurs 2 lastsäkring för gods eller persontrafik

Lördagen  10 Oktober delkurs 4 Hälsa och ergonomi

Söndagen 11 Oktober delkurs 5 Företagsimage o Nödsituationer med HLR

I kurserna ingår frukost lunch o kaffe

kurstider börjar kl. 08,00 och slutar ca 16,00

 vi planerar en ADR grundkurs + Tank

vi startar ADR Grunkurs fredagen 16, 17, 18 oktober

 vi startar ADR Tank 24 och 25 Oktober

i kurserna ingår frukost lunch o kaffe

vi börjar kl. 08,00

 Vi planerar in en Ny YKB-kurs för November 2020

Fredagen 6 November delkurs 3 Lagar och regler

Lördagen 7 November delkurs 1 Sparsam körning

Söndagen 8 November delkurs 2 Godstransport Lastsäkring 

Lördagen 14 November delkurs 4 Hälsa och ergonomi

Söndagen 15 November delkurs 5 Företagsimage och Nödsituationer med HLR

i kurserna ingår frukost lunch o kaffe

vi börjar kl. 08,00