Nu kör vi med nya Kurser enligt läroplan YKB 2020:29

 

Vi förutsätter att ingen som har corona kommer på kurs.

För vår säkerhet tillhandahåller vi munskydd och handsprit till alla

Blir du sjuk avanmäl dig utan kostnad.  

Vi håller till på Landsvägen 71 i Tjörnarp och våra kurser börjar kl. 8,00

i kurserna ingår frukost lunch och kaffe. 

 Nu återkommer vi med nya YKB kurser i Januari 2022.  

Fredagen 14 januari delkurs 1 Sparsam körning.

Lördagen 15 januari delkurs 2 godstransporter lastsäkring.

Söndagen 16 januari delkurs 3 lagar och regler.

Lördagen 22 januari delkurs 4 hälsa och ergonomi

Söndagen 23 januari delekurs 5 trafiksäkerhet och nödsituationer.

 

Vi kommer även att ha en ADR grundkurs

ADR grunkurs 28-30 Januari 2022

ADR Tank 5-6 Februari 

 

Nu kommer vi att ha YKB kurser i Skurups folkets park

Fredagen 25 februari  delkurs 1 sparsam körning

Lördagen 26 februari delkurs 2 godstransporter lastsäkring

Söndagen 27 februari delkurs 3 Lagar och regler kov.

Lördagen 5 mars delkurs 4 Hälsa och ergonomi

Söndagen 6 mars delkurs 5 Trafiksäkerhet och olyckor.