Nu börjar vi med nya Kurser enligt YKB 2020:29

 

Vi förutsätter att ingen som har corona kommer på kurs.

För vår säkerhet tillhandahåller vi munskydd och handsprit till alla

Blir du sjuk avanmäl dig utan kostnad.  

Vi håller till på Landsvägen 71 i Tjörnarp och våra kurser börjar kl. 8,00

i kurserna ingår frukost lunch och kaffe. 

 

Nu kör vi igång igen med nya YKB kurser

 YKB i september och oktober                                                                    

fredagen 10 september delkurs 1 sparsam körning och trafiksäkerhet.

lördagen 11 Septemberdelkurs 2 godstransporter och lastsäkring.

söndagen 12 September delkurs 3 lagar och regler.

lördagen 18 september  delkurs 4 hälsa och ergonomi.

söndagen 19 september delkurs 5 trafiksäkerhet och nödsituationer.

 

nu kommer vi att ha en ADR-grund och Tank utbildning 

ADR grund 3 dagar

Fredag till söndag 24-25-26 September

Tank 2 dagar  lördag och söndag 2-3 oktober

 

YKB kurser i oktober

fredagen 8 oktober delkurs 1 Sparsam körning och trafiksäkerhet.

lördagen 9 oktober delkurs 2 godstransporter och lastsäkring.

söndagen 10 oktober delkurs 3 lagar och regler.

lördagen 16 oktober delkurs 4 hälsa och ergonomi

söndagen 17 oktober delkurs 5 trafiksäkerhet och nödsituationer.