Tillstånd att bedriva utbildningar

RoA Utbildningar har tillstånd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att leda utbildningar för ADR inom Grundutbildning samt klass 1 och Tank.

Transportstyrelsen gällande YKB fortbildningskurser för gods- och persontrafik fortbildnings kurserna.

Transportstyrelsen

MSB